Implanty

Dzięki implantologii stomatologicznej możliwe jest uzupełnienie brakujących zębów bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich, jak to ma miejsce w przypadku mostów protetycznych. Implanty umożliwiają również wykonanie protez stałych ( niezdejmowalnych) w miejscach, w których doszło do obszernej utraty zębów własnych, dzięki czemu pacjenci unikają konieczności noszenia zdejmowanych protez zębowych.

Zabiegom implantologicznym nierzadko towarzyszą procedury mające na celu przygotowanie podłoża kostnego do wszczepienia implantu. Zabiegi te często poprzedzają właściwy zabieg implantacji a ich rodzaj oraz przebieg uzależniony jest od konkretnego przypadku klinicznego.